Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

hdk-02.jpg aec73e7c32414477466411beaa950ea5
POWIĄZANE GALERIE
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI PCK PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA.
2018-04-27 Jarosław Mendzelewski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
artykuł archiwalny

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE KLUBU HONOROWYCH
DAWCÓW KRWI PCK PRZY URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA.

22 marca 2018 roku w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Miasta i Gminy Nekla. Zebranie otworzył i przywitał zaproszonych gości w osobie burmistrza Nekli Karola Balickiego i przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Nekla Czesława Kozielskiego, oraz krwiodawców ustępujący prezes Klubu, Przemysław Szalaty. Wybrano przewodniczącego zebrania - Sylwie Borecką, protokolanta – Katarzynę Kacik oraz Komisję Skrutacyjna i Uchwał i Wniosków: Jacka Szczygła, Jarosław Stróżynę i Jakub Waliszkę.
Przyjęto porządek Zebrania i przystąpiono do składania sprawozdań. Wiceprezes Klubu, Danuta Chromińska złożyła sprawozdania z działalności Klub. Klub w swych szeregach skupia 83 członków, podczas akcji poboru krwi w Nekli od stycznia 2016 do marca 2018 roku zebrano 87.987 mililitrów krwi. Sprawozdanie finansowe złożyła skarbnik Klubu, Barbara Cieślik a sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w zastępstwie, złożyła wiceprezes Klubu Danuta Chromińska. Plan działalności Klubu na 2018 roku przedstawiła sekretarz Klubu, Małgorzata Szalaty. Za główny cel krwiodawcy przyjęli organizację jubileuszowego, Ogólnopolskiego Nadwarciańskiego Rajdu Pieszego Klubów HDK 18 sierpnia 2108 roku w Nekli, organizację Zawodów wędkarskich dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka i uczestnictwo w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Krwiodawców do Lichenia. Ustępującemu Zarządowi Klubu Walne Zebranie udzieliło absolutorium. Przystąpiono do wyboru nowych władz Klubu. Krwiodawcy na swojego prezesa jednogłośnie wybrali Jarosława Gątaczyka. Wiceprezesem wybrano Mariusza Ciesielskiego, sekretarzem został Jarosław Stróżyna, skarbnikiem Barbara Cieślik a członkiem Zarządu wybrano Jarosława Mędzelewskiego. Nowo wybrany prezes przedstawił swój najważniejszy cel – Ogólnopolski Rajd, a w wolnych głosach i wnioskach głos zabrali burmistrz Karol Balicki i Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czesław Kozielski którzy podziękowali ustępującemu prezesowi i Zarządowi Klubu za współpracę oraz że swoja pracą na rzecz Klubu promowali gminę. Na zakończenie były prezes, Przemysław Szalaty również podziękował burmistrzowi i przewodniczącemu Rady za obecność na Zebraniach i pomoc w działaniu Klubu. Słowo „dziękuje” skierowane było również do członków Zarządu za pomoc i dla wszystkich krwiodawców za wkład w rozwój i działalność Klubu.

Przemysław Szalaty.

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
stan_rckik.png 9d4b40916cd9693274cbf34c466fcbb0
akcja_2019_04.png c7f93595d646237ab66c45b93ace5ea2
logo hdk Nekla.jpg 4273781a37c1e3273c32ca5ae656acf9

W zorganizowanych do tej pory akcjach zgromadziliśmy
ponad 800 litrów
krwi