Nekla - mobile.ntt.nekla.eu

hdk-02.jpg 6595b00e6a504ce5ac8d366ae6ed5133
V-Lecie HDK PCK
2011-10-14 Artur Kaczmarski
Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię

Krew – czym ona jest? Jest ona najcenniejszym lekiem, bez którego nie mógłby funkcjonować żaden ze szpitali, mimo ogromnego postępu, jaki nastąpił w medycynie. Nadal jest bowiem nie do zastąpienia w żaden inny sposób. Jest więc darem życia… Darem, którym społeczność Nekli potrafi się dzielić i to bezinteresownie. Pokazała to ostatnia akcja zorganizowana przez Klub HDK przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli 21 sierpnia 2011r., gdy zbierano krew dla Czesława Kałużnego, 33-letniego mieszkańca naszej gminy.
A wszystko zaczęło się tak niespodziewanie i prawie przypadkowo. W niedzielę 29 października została zorganizowana w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury w Nekli  akcja poboru krwi. Jej pomysłodawcą był Jarosław Gątarczyk, mieszkaniec Nekli, prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Zakładzie Linii Kolejowych w Poznaniu. Burmistrz Nekli, Marian Balicki ufundował rower, który wygrała Adelina Staniek, a dyrektor NOK-u Paweł Tokłowicz ufundował odtwarzacz DVD, który wpadł w ręce Krzysztofa Dąbrowskiego. Tego dnia krew oddało 48 osób, co stanowiło 21,8 litra tego drogocennego płynu. Pan Jarosław postanowił powołać klub Honorowych Dawców Krwi w Nekli. Jego pierwsze zebranie założycielskie nastąpiło 8 listopada 2006 r., o godz. 18:00 w sali NOK-u. W Polsce władze Prezydenckie sprawował Lech Kaczyński, a premierem Rządu był Jarosław Kaczyński, brat bliźniak Prezydenta. Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Nekla był Adam Stefaniak, Proboszczem miejscowej parafii  p.w. św. Andrzeja Apostoła w Nekli. Ks. kan. Ryszard Goliński . Przybyli przedstawiciele Zarządu Rejonowego Klubu HDK PCK we Wrześni, Marek Kołata, Krystyna Wieszczecińska, Barbara Kołata i Ryszard Wieszczciński. Odzew mieszkańców Nekli był niewielki. Przybyło tylko 13 osób. Ówczesny burmistrz, wraz z dyrektorem NOK-u brali udział w kampaniach wyborczych. A spośród mieszkańców, którzy przybyli na powołanie Klubu HDK musiano wyłonić Zarząd Klubu.
.A kandydowali do niego:  Grzegorz Bambrowicz, Sylwia Borecka, Mariusz Ciesielski, Tadeusz Hadada, Krzysztof Jagieła, Tomasz Lipowczyk, Hanna Łakoma, Ilona Łakoma. Bartosz Sobota, Leszek Sobkowiak, Przemysław Szalaty, Agnieszka Trzaskawka, Jakub Waliszka.,                                                            
W jawnych wyborach wybrano Prezesa Klubu,  pana Krzysztofa Jagiełę, skarbnika Klubu, panią Sylwię Borecką i sekretarza Klubu pana Przemysława Szalaty.
8 grudnia 2006 r., w Auli Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 we Wrześni odbyło się spotkanie z okazji Dnia Honorowego Krwiodawcy, na którym obecny był wiceburmistrz Nekli pan Roman Grychowski.
   W 2007r. Klub HDK w Nekli wziął udział w organizacji Finału XV Wielkiej Orkiestr Świątecznej Pomocy w Nekli. 21 stycznia zorganizował w Zespole Szkól w Nekli I Akcję Poboru Krwi. 23 mieszkańców gminy Nekla oddało 10.350ml krwi. Równocześnie podczas akcji poboru krwi zbieraliśmy używane książki, które przekazaliśmy do Biblioteki Publicznej w Nekli.. Krew która została zebrana tego dnia miała być przeznaczona dla Barbary Staniszewskiej. Niestety. Pani Basia zmarła kilka dni wcześniej.
10 lutego 2007 roku Klub zorganizował w sali Nekielskiego Ośrodka Kultury I Zabawę Karnawałową. Bawiło się na niej 68 osób. 22 kwietnia po raz dugi w 2007 r. przeprowadzono akcję poboru krwi, podczas której krew oddało 23 obywateli naszej gminy. 7 maja przekazaliśmy zebrane książki do biblioteki w  Nekli, a 19 maja dzięki życzliwości Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nekli, zorganizowaliśmy na terenie remizy OSP I Piknik Klubu HDK przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli.  17 czerwca 2007 r. prezes Klubu otrzymał brązowe odznaczenie Polskiego Związku Piłki Nożnej z okazji 60-lecia Klubu piłkarskiego „Płomień Nekla”, gdzie w przeszłości prezesował, a wcześniej był czynnym zawodnikiem. 19 października, podczas kolejnej akcji poboru krwi, zebrano 18.100 mililitrów krwi od 38 dawców. Ostatnia akcja w 2007r., zgromadziła 22 zdrowych dawców krwi, którzy oddali 9.900 mll krwi. Łącznie podczas czterech akcji poboru krwi w 2007 roku zebrano 48.530mll krwi.
W listopadzie 2007r., powstała strona internetowa Klubu HDK w Nekli – www.hdk.nekla.pl. Autorem strony jest Sławomir Borecki.
25 listopada 2007r. w Sali  NOK-u odbyły się obchody pierwszo rocznicowe Klubu HDK w Nekli. Przybyły delegacje klubów z Kleczewa, Poznania, Słupcy, Konina. Uroczystość zakończyła zabawa andrzejkowa. Na zakończenie roku 2007 podczas gali z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa we Wrześni, członkowie nekielskiego Klubu wrócili z odznaczeniami za oddanie krwi.    
   Rok 2008 zapoczątkowała Zabawa Karnawałowa w sali NOK-u 12 stycznia, a dzień później Klub uczestniczył w XVI Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsza akcja poboru krwi przypadła 9 lutego. W tym dniu krew oddało 21 osób. Podczas kolejne akcji krwiodawczej 10 maja, ponownie w przychodni „Amicor”, krew oddało 16 osób. 2 sierpnia członkowie Klubu wzięli udział w IV Wielkopolskim Nadwarciańskim Rajdzie Honorowych Dawców Krwi PCK w Ślesinie i Kosewie. 17 sierpnia podczas trzeciej akcji krwiodawczej, po raz pierwszy w specjalnym autobusie stojącym przed Domem Kultury krew oddało 18 osób. Z kolei 9 listopada, podczas ostatniej akcji w 2008 r., krew oddało 21 osób. Łącznie zebrano w 2008 r. 34.110 mll krwi. 29 listopada po Zebraniu Walnym w Gościńcu Mistrza Twardowskiego, Klub zorganizował Zabawę Andrzejkową. 12 grudnia członkowie Klubu wraz z burmistrzem Nekli panem Romanem Grychowskim uczestniczyli w obchodach 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa we Wrześni.
   Kolejny rok działalności Klubu HDK w Nekli rozpoczął się od Zabawy Karnawałowej zorganizowanej 7 stycznia w Gościńcu Mistrza Twardowskiego. 1 marca odbyła się akcja poboru krwi w autobusie, który od tego czasu każdorazowo podczas zbiórki stoi przed budynkiem nekielskiego magistratu na ul. Dworcowej. Krew oddało 23 krwiodawców. W maju delegacja Klubu uczestniczyła w obchodach 10-lecia Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Nekli, a prezes Klubu w Rejonowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PCK we Wrześni. Podczas kolejnej akcji krwiodawczej w Nekli, pokazano Logo Klubu HDK przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli. Konkurs na logo został zorganizowany w nekielskiej szkole przez panią Iwonę Koralewską, a wygrała Aleksandra Remisz ze Starczanowa, której burmistrz Nekli wraz z panią sekretarz - Elżbietą Narożną, wręczyli nagrodę podczas trwania akcji krwiodawczej. Tego dnia krew oddało 20 osób. 28 sierpnia członkowie Klubu wzięli udział w V Wielkopolskim Rajdzie Nadwarciańskim Honorowych Dawców Krwi PCK w Mieczownicy nad jeziorem powidzkim.
Podczas kolejnej akcji krwiodawczej 6 września w przychodni „Amicor” krew oddało 25 osób. Z kolei 13 września członkowie Klubu wzięli udział w VII Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK Rejonu Poznańskiego nad jeziorem swarzędzkim, gzie zajmują trzecie miejsce. Podczas obchodów 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrześni 27 listopada sekretarz UMiG Nekla, Elżbieta Narożna, odebrała okolicznościowy medal z tej okazji, a członkowie klubu odznaczenia za oddaną krew.
12 grudnia 2009 r., odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu, podczas którego dokonano oceny Zarządu i wybrano nowe władze Klubu. Prezesem pozostał Krzysztof Jagieła, wiceprezesem został Jarosław Gątarczyk, sekretarzem Przemysław Szalaty, a skarbnikiem pozostała Sylwia Borecka. 13 grudnia 31 osób oddało krew podczas ostatniej akcji w 2009r., a ogółem w tym roku zebrano 44.550mll. krwi.
   W 2010r., zorganizowaliśmy pierwszą akcję poboru krwi 14 marca. Krew oddało 29 osób. 29 maja, dzięki uprzejmości Zarządu OSP Nekla mogliśmy zorganizować piknik dla krwiodawców i ich rodzin, oraz dla sympatyków krwiodawstwa. 13 czerwca podczas akcji poboru krwi w przychodni „Amicor”, drogocenny lek pobrano od 19 krwiodawców. Prezes Klubu wraz z wiceprezesem uczestniczyli w czerwcu w obchodach Dnia Krwiodawstwa w Wielkopolsce, które odbyło się w Poznaniu na terenie Ogrodu Botanicznego. W lipcu podczas IX edycji Turnieju Strzeleckiego Klubów HDK PCK powiatu poznańskiego, zajęliśmy czwarte miejsce. W dniach od 28 do 29 sierpnia członkowie Klubu wzięli udział w VI Ogólnopolskim Nadwarciańskim Rajdzie Honorowych Dawców Krwi PCK w Kochowie nad j. powidzkim. Nekielski Klub zajął III miejsce pod względem liczby uczestników. 5 września nad brzegami jeziora swarzędzkiego podczas VII Ogólnopolskich Zawodach w Wędkarstwie Spławikowym Klubów HDK PCK zajęliśmy trzecie miejsce. 12 września podczas kolejnej akcji poboru krwi, pobrano krew od 33 krwiodawców. Zarząd Klubu wziął udział w uroczystości 92. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie członkowie Klubu uczestniczyli w obchodach Dni Honorowego Krwiodawstwa we Wrześni. Jesteśmy zapraszani i uczestniczymy w obchodach jubileuszowych w Słupcy i Swarzędzu.
   Rok 2011 zaczęliśmy od udziału w XIX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 27 lutego 27 osób oddało krew podczas pierwszej tegorocznej akcji krwiodawczej. W maju na akcję poboru krwi stawiło się 33 dawców. Kolejną akcję poboru krwi Zarząd nekielskiego Klubu zorganizował 21 sierpnia. Zebrana tego dnia krew miała swojego odbiorcę. Był nim Czesław Kałużny z Nekli, chory na białaczkę. Tego dnia krew oddały 54 osoby. Podczas VII Ogólnopolskiego Nadwarciańskiego Rajdu Honorowych Dawców Krwi PCK, który odbyły się nad jeziorem powidzkim od 27 do 28 sierpnia z metą w Przybrodzinie, Klub HDK z Nekli był współorganizatorem. Zwyciężył w klasyfikacji najlepiej ubranych uczestników (koszulki klubowe z logo klubu). We wrześniu w VIII Ogólnopolskich Zawodach Wędkarskich  w Swarzędzu zajęliśmy piąte miejsce.
   Obecnie Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli w swych szeregach skupia 56 członków. Podczas pięcioletnich akcji poboru krwi, które zorganizował Zarząd Klubu zebrano 245 litrów,140 g. krwi. Zarząd Klubu informuje że uroczystości jubileuszowe V-lecia Klubu HDK w Nekli, odbędą się w piątek 25 listopada, a 27 listopada zorganizowana będzie akcja poboru krwi.

   „… Oddać krew, prosta sprawa,
          Trzeba tylko dobrej woli,
          A gdy tego zabraknie,
          Ludzkie serce płacze, boli…”

Przemysław Szalaty

Powrót
Drukuj
Pdf
Wyraź
opinię
stan_rckik.png 26bf4ae97f251bccbe870b319cbf1f2b
akcja_2019_04.png 37cd1ba5d600514a433673c8abb63fbb
logo hdk Nekla.jpg 3b2faa4bfbea0baa49f3e515b522e32f

W zorganizowanych do tej pory akcjach zgromadziliśmy
ponad 800 litrów
krwi